Достъпни цени
20лв.
първоначална такса
2.50 лв. за всеки километър
1 лв. мин / престой, след 10-тата минута
Отлично обслужване
100% безопасност
Заяви