skip to Main Content

Как работи услугата Drink and Drive в София?

Услугата Drink and Drive е много популярна през последните години. За това способства, от една страна, налагането на по-сериозни санкции, заложени в Закона за движение по пътищата и други нормативни актове, което като мярка бе продиктувано от стряскащата статистика на…

Read more

Бизнес цел

Нашата бизнес цел е професионално предоставяне услугата Drink and Drive. Във всеки отделен случай целта е закарването на клиента до дома му с неговия автомобил, отчитайки спецификите на конкретния случай и изискванията на клиента.

Read more
Back To Top +359 87 923 2202