skip to Main Content

Бизнес цел

Нашата бизнес цел е професионално предоставяне услугата Drink and Drive. Във всеки отделен случай целта е закарването на клиента до дома му с неговия автомобил, отчитайки спецификите на конкретния случай и изискванията на клиента.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top +359 87 923 2202